Vrienden & Donateurs

Voor een vrijwilligersorganisatie als die van ons museum, is het van belang om vrienden te hebben. Met hun bijdrage helpen zij om de collectie in stand te houden, te vergroten en om museumpresentaties te verbeteren. Ook kan het museum daardoor nieuwe tentoonstellingen en educatieve middelen ontwikkelen bijvoorbeeld voor scholen. Wij hebben u graag als vriend/vriendin en doen daar met plezier iets voor terug. U kunt kiezen uit drie Vriendenpassen.

Vriendenpas:
Een vriend van het museum krijgt een Vriendenpas.
De pas is persoonlijk en op naam gesteld. Een Vriendenpas is 1 jaar geldig.

Keuzemogelijkheden:

  • Vriendenpas  klein kaliber van € 10 euro
  • Vriendenpas  groot kaliber  € 25 euro of meer
  • Vriendenpas  super kaliber van € 100 of meer

Vriendenpas € 10 euro
€ 2, korting op het museum entree of een rondleiding.
U betaalt dan dus slechts € 2 in plaats van € 4 en voor een rondleiding € 4 in plaats van € 6.
4x per jaar een digitale nieuwsbrief.

Vriendenpas € 25 euro of meer
€ 2, - korting op het museum entree of een rondleiding.
U betaalt dan dus slechts € 2 in plaats van € 4 en voor een rondleiding € 4 in plaats van € 6.
2 vrijkaartjes voor het museum.
4 x per jaar de digitale nieuwsbrief.

U ontvangt uitnodigingen voor speciale lezingen, symposia, workshops e.d. die wij organiseren voor Vrienden.

Vriendenpas Super Kaliber bij € 100 of meer
Alle voordelen van de Vriendenpas (zie bovenstaande) PLUS:
2 extra vrijkaartjes voor een terrein – of een architectuurrondleiding.
uitnodigingen voor alle officiële openingen van nieuwe tentoonstellingen.

meer: Gratis en eenmalige begeleide rondleiding door het museum en een terrein- of architectuurrondleiding, exclusief voor u als vriend, met uw eigen gezelschap (van max. 10 personen). Het gezelschap betaalt het rondleidingstatief. De rondleiding in het museum is ook voor het gezelschap gratis. Deze rondleidingen zijn uitsluitend op afspraak.

Vriend worden?
Vult u dan het Vriendenformulier in.
Of het formulier printen, invullen en afgeven bij de balie in het museum.
Gaarne uw bedrag overmaken op Bankrekeningnummer: NL17INGB0006465734 t.n.v. Hembrug Museum. O.v.v. : Vrienden van het Hembrug Museum.

Vriendelijk bedankt en tot ziens!
Namens alle medewerkers van het Hembrug Museum

Uw naam
Uw e-mail
Straat en huisnummer
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
Uw bericht
vriendenpas €10,00
vriendenpas €25,00
vriendenpas Super Kaliber

anbi-logo
Het Hembrug Museum heeft een culturele ANBI-status. Dit betekent dat uw gift 125% belastingsaftrekbaar is. Een aanzienlijk voordeel voor uw waardevolle bijdrage aan de instandhouding van het museum. De ANBI-status betekent ook dat de organisatie aan bepaalde eisen moet voldoen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een publicatieverplichting. Daardoor weet u aan wie u geeft! U als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft er belang bij dat u inzicht heeft in het functioneren van een ANBI goed doel. Hier kunt u deze informatie vinden.