Schot in de Roos

schot in de roos fotoroute

Read in English

HEMbrug in beeld als hart van de Stelling van Amsterdam

Een verborgen relatie zichtbaar maken
Landschap, geborgenheid en de schoonheid en tragiek van het verval staan centraal in de fotoroute 'Schot in de Roos'. Deze route brengt de Stelling van Amsterdam, de gebouwen van de voormalige Artillerie Inrichtingen en het Algemeen Verdedigingspark samen in beeld op het HEMbrugterrein. Het front van de Stelling wordt verenigd met HEMbrug, als hart van de Stelling. Daarmee is de afstand van 15 kilometer overbrugd.
De locatie van de wapen- en munitiefabriek op het terrein staat uit strategisch oogpunt op geen enkele Stellingskaart aangegeven. De fabriek was tot 2003 in bedrijf en kende als onderdeel van het ministerie van Defensie een streng geheimhoudingsprotocol. De forten van de Stelling hebben echter sinds de Tweede Wereldoorlog hun militaire functie verloren door ontwikkelingen in oorlogstechnieken en de luchtvaart.
Inmiddels zijn zowel de forten van de Stelling als HEMbrug volop in ontwikkeling. De beelden van de tentoonstelling 'Schot in de Roos' getuigen van leegte, verstilling en verlatenheid, waar herbestemming vorm krijgt.

Wandeling fotoroute
Wandel langs de fotoroute door het volgen van de markeringen op de grond.
Voor achtergrondinformatie zie www.stellingvanamsterdam.nl/schotinderoos

schot_in_de_roos_Nicole_Segers
schot in de roos Ge_Dubbelman
schot_in_de_roos_Luuk_Kramer

De fotografen

Nicole Segers
Nicole Segers fotografeert de Stelling van Amsterdam vanuit het thema geborgenheid. Dit thema sluit aan bij eerdere projecten van haar buiten de grenzen van Europa. Segers roept de wereld rondom de Stelling van Amsterdam op, een wereld die deels nooit bestaan heeft en deels geschiedenis is. Zij ziet de Stelling als een schuilplaats van beton, staal en gras. Het herinnert aan de aanwezigheid van een vijand die aan de poorten van de stad staat. www.nicolesegers.com

Gé Dubbelman
Sinds 2003 zijn de activiteiten van Eurometaal gestopt en bezoekt fotograaf Gé Dubbelman regelmatig het HEMbrugterrein om de schoonheid en de tragiek van het verval, de sporen van in onbruik geraakte ambachtelijkheid en de stille omarming van dat alles door de natuur, vast te leggen. Met zijn camera volgt hij gedurende vele jaren de teloorgang van het industriecomplex tot het verval een dieptepunt bereikt.
Nu, 13 jaar later, is HEMbrug volop in ontwikkeling en de volledige terugkeer van industrie is slechts een kwestie van tijd. De gebouwen krijgen een nieuwe bestemming, ze bieden onderdak aan tal van creatieve activiteiten, maar de monumentale foto’s van Gé Dubbelman zijn een blijvende herinnering aan de herkomst van de gebouwen. www.gedubbelman.nl

Luuk Kramer
Landschaps- en architectuurfotograaf Luuk Kramer documenteert het landschap van de Stelling van Amsterdam waar een dreiging uitgaat naar de nooit gearriveerde tegenstander. Hij richt zich op het gecultiveerde natuurlandschap. Een ring van forten, dijken en sluizen die in het landschap zijn ingebed; verscholen genoeg om niet op te vallen maar wel duidelijk genoeg om in het directe oogcontact te laten zien dat er niet met haar te spotten valt. www.luukkramer.nl

Algemene Informatie

HEMbrug hart van de Stelling van Amsterdam
HEMbrug is nauw verbonden met de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam. De ontwikkeling van het industriecomplex op het terrein is ondenkbaar zonder het bestaan van de Stelling. Hier bevonden zich het Algemeen Verdedigingspark van de Stelling en de Artillerie Inrichtingen. In het Algemeen Verdedigingspark lagen de voorraden voor de Stelling opgeslagen en de Artillerie Inrichtingen waren de leveranciers van munitie en wapens voor de Stelling. Je kunt met recht zeggen dat HEMbrug het hart van de Stelling vormde.

Stellingskaart

De Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een verdedigingslinie die, tussen 1880 en 1914, in een cirkel op een afstand van 15 tot 20 kilometer rond de hoofdstad is aangelegd. De linie bestaat uit dijken, sluizen, inlaten en 42 forten en een aantal batterijen en is naast een verdedigingslinie ook een waterlinie. Men hield de vijand op afstand door het voorterrein onder water te zetten, de zogenaamde inundatie. De Stelling was in oorlogstijd het laatste toevluchtsoord voor de regering en het leger. Zie voor meer informatie: www.stellingvanamsterdam.nl

Amsterdam
De Stelling van Amsterdam, bedoeld om de hoofdstad te verdedigen, ligt op enige afstand van de stad, zodat destijds, de vijandelijke granaten de stad niet konden bereiken. De stad Amsterdam kent zelf ook gebouwen die direct met de verdediging en een eventueel beleg van de stad te maken hadden. Zoals de Silodam (Graansilo Korthals Altes), de kazernes langs de Sarphatistraat en het postduivenhok in Artis. Vanaf HEMbrug vaart de veerboot vanaf de aanlegsteiger aan de Voorzaan naar het Amsterdam Centraal Station. www.zaanboot.nl

HEMbrug is gelegen in het westelijke deel van het Stellingsfront waar een aantal forten regelmatig geopend zijn voor bezoek: Fort Zuidwijkermeer, Fort aan de St. Aagtendijk, Fort bij Veldhuis, Fort aan Den Ham en Fort bij Krommeniedijk. De Stelling heeft jarenlang een anoniem bestaan geleid waardoor flora en fauna volop de ruimte kreeg om zich te ontwikkelen. Op die manier heeft zich een groene gordel om de hoofdstad gevormd. Een perfect gebied om te bezoeken voor fietsers en wandelaars. 

roos

 

Speurtocht
• Volg de markeringen van de fotoroute op de grond. In de markeringen staan
letters verborgen. Deze letters vormen samen een woord.
• Volg de markeringen, verzamel de letters en vind het juiste woord.
• Bedenk, zoek of vraag naar de betekenis van dit woord.
• Stuur de oplossing in via de website www.stellingvanamsterdam.nl/schotinderoos 

overzicht-forten-fotgrafen

Reageren kan niet.