samenwerkingsproces en -activiteiten van start

Start samenwerkingsproces en -activiteiten

Vanaf de 2e helft van 2016 is een projectgroep van start gegaan met vertegenwoordigers van het Zaans Museum en het Hembrug Museum om stapsgewijs op een aantal fronten te gaan samenwerken. Maandelijks komt deze groep bijeen en bespreekt de voortgang en knelpunten.

Prioriteit: de collectie, toekomstige huisvesting en organisatie.

Collectie HEMbrug
Om in aanmerking te komen voor een officiële museumregistratie moet elk museum in Nederland aan een aantal voorwaarden voldoen. Die start met een waardering, selectie en classificatie van de collectie – i.p. exclusief de documenten en foto’s - door een extern deskundige van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland. Op basis van zijn bevindingen wordt de collectie ingedeeld in categorieën, waarvan in elk geval deze:

1. Kerncollectie; objecten die 100% gebonden zijn aan het terrein, de gebouwen en mensen die er werkten 2. Van lokaal historisch belang 3. Van belang vanwege het ‘anekdotische, verhalende’ aspect van het object.

Voor de toekomstige presentatie worden een aantal hoofdthema’s en verhaallijnen vastgesteld. Ook daar wordt bij de selectie rekening mee gehouden. Denk aan thema’s als: Hembrug in tijden van oorlog, de civiele productie en de bedrijfscultuur.

Collectie-archivering 

Na de collectiewaardering - met als consequentie dat niet alle objecten opgenomen worden in de toekomstige collectie - moeten alle objecten worden geregistreerd volgens een internationaal registratiesysteem, dat wordt gebruikt bij bibliotheken, archieven, documentatiecentra en musea, het Adlib-softwaresysteem.

Voor dit zeer tijdrovende traject waarbij elk object wordt opgemeten, gefotografeerd, voorzien van een code en een heuse lakzegel (droogtijd van zeker 20 minuten!) en nauwkeurig geregistreerd, heeft het Zaans Museum een coördinator aangesteld,  genaamd Foske Rozeboom, die samen met een aantal vrijwilligers, in november is gestart. Onze vrijwilligers Sander Turnhout, Joop Kroonenberg, Jan Molenaar, Jan Fraaij, Bert Niesen en tot voor kort ook Carl Schilp volgden als basis een cursus Adlib. In het voorjaar hopen ze hun karwei afgerond te hebben. Carl heeft Foske fantastisch geholpen bij de opzet van haar werk. Carl heeft opnieuw een betaalde opdracht in België aanvaard. Dus voor nu dank Carl voor je inzet!

Reageren kan niet.