Oral history

Zaans-Erfgoed

Missie van het Oral history project
Het openbreken van een tot voor kort verborgen aspect van de Zaanse en nationale geschiedenis middels het vastleggen van verhalen van oud-werknemers op het terrein vanaf de laatste helft van de vorige eeuw tot aan de sluiting. Parallel met de herontwikkeling en openstelling van het Hembrugterrein voor een groter publiek. Verhalen die nu nog wel, maar straks niet meer verteld kunnen worden. Verhalen, als oraal erfgoed die een bijdrage leveren aan de beeldvorming over het leven en werken in de markante gebouwen op een ooit besloten en gesloten militair productieterrein.

Doel van het Oral history project
De bedrijfshistorie van het Hembrugmuseum completeren met de verhalen van mensen die er sinds midden vorige eeuw werkten, bij voorkeur in relatie tot de gebouwen, waaronder een groot aantal gemeentelijke - en rijksmonumenten. Het was voor sommige van de werknemers ten strengste verboden informatie over het bedrijf of hun werkzaamheden te verspreiden. In het algemeen spraken de werknemers ook niet over hun werk en het bedrijf. Voor de buitenwereld was het terrein daardoor vooral ondoorgrondelijk en geheim. Des te noodzakelijker en interessanter is het om er, nu het nog kan, wel over te praten.

Samen met de vereniging Zaans erfgoed is het Oral history project gestart
Met weinig geld en veel enthousiasme is een begin gemaakt met het vastleggen van verhalen op digitale geluidsbestanden, als pilot, om vervolgens te bekijken hoe de interviews in diverse eindproducten verwerkt kunnen worden. De werkgroep, onder de vlag van de vereniging Zaans Erfgoed, onder leiding van Conny Scholtes, bestond uit een kleine kern van vrijwilligers, sprak met de werknemers van alle niveaus, van gastarbeider tot directeur, van de bedrijfsonderdelen op het terrein: de Artillerie Inrichtingen, machinefabriek Hembrug, munitiefabriek Eurometaal NV en van de beproevingsafdeling van het Ministerie van Defensie. Alle interviews zijn op geluidsband, een klein deel ook op beeld opgenomen en grotendeels uitgetypt.

Toekomst Oral history project
In december 2015 is het project aan de Stichting Hembrugmuseum overgedragen met de intentie om het af te ronden en verder uit te werken. De voorbereidingen zijn gestart voor de productie van een promotiefilmpje om financieel en inhoudelijk draagvlak te creëren voor geplande vervolgstappen.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het project via deze website.