Ontstaansgeschiedenis

De onstaansgeschiedenis van het Hembrug Museum

Het initiatief voor behoudt  van dit industrieel erfgoed als totaalensemble is in 2003 ontstaan, vlak voor de sluiting van Eurometaal NV. Peter de Vries heeft in de laatste maanden van zijn 32 jarige loopbaan bij dit bedrijf, tijdens de ontmanteling, waardevolle kleine objecten, foto’s en documenten veilig gesteld die voor vernietiging bestemd waren en overgedragen aan o.a. het Leger Museum (wapen- en munitiecollectie), het Zaans historisch archief en het Zaans Museum. Hij heeft daarmee tevens deze objecten behoed tegen diefstal en is nadien samen met enkele oud-collega´s doorgegaan gegaan met collectioneren, met als uiteindelijk doel het alsnog over te dragen aan een museale organisatie en om zo de achtergrond en betekenis van dit unieke terrein in de belangstelling te zetten. Daarmee heeft hij als collectie-eigenaar en beheerder de basis gelegd voor de huidige bedrijfscollectie.

Locatie Fort aan Den Ham
Van 2003 - 2005 werd de bedrijfscollectie opgeslagen in het Fort aan Den Ham, op de grens van  Uitgeest en Krommenie, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. www.fortaandenham.nl Er werd een kleine expositie ingericht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het fort. Het Hembrug Museum was hiermee als vrijwilligersorganisatie in het leven geroepen. Een deel van de Hembrug-expositie is daar nu nog te bezichtigen en functioneert als historische schakel van de Stelling van Amsterdam met het huidige Hembrug Museum en HEMbrug.

Verhuizing naar het HEMbrugterrein

De hoge vochtigheidsgraad binnen het fort was slecht voor het behoud van de collectie en doordat het Fort aan Den Ham een specifiek eigen museaal karakter kent gaat de collectie in 2005 in overleg met de beheerder namens het Rijksvastgoedbedrijf, (RVB) terug naar HEMbrug, de plek van herkomst.

In de tijd dat een groep bevlogen Zaankanters en ook de eigenaar de rijksoverheid en andere overheden  nadenken over een mogelijk behoud en toekomstige bestemming voor het terrein, waarbij al de eerste gebouwen op de rijks - en gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst, krijgt Peter de  Vries als collectie-eigenaar het aanbod om zijn bedrijfscollectie onder te brengen en voor het publiek toegankelijk te maken in het oude hoofdkantoor van Eurometaal NV. Er wordt een begin gemaakt met de registratie van de collectie.

RVB start vervolgens met het wind- en waterdicht maken van de monumentale panden op het terrein, met als missie het terrein te transformeren tot een bruisende locatie voor creatieve ondernemers en kleinschalige evenementen.

Vanaf 2006 ontwikkelt zich een vrijwilligersorganisatie voornamelijk bestaande uit oud-medewerkers van Eurometaal NV en de voormalige NV Machinefabriek Hembrug, die rondleidingen geven langs de bedrijfscollectie, de monumentale gebouwen, door het afgesloten gedeelte en het “plofbos”.

Openingstijden Hembrug Museum
Vanaf het moment dat het terrein weer actief beheerd wordt, is het Hembrug Museum van april tot november elke laatste zondag van de maand geopend om oud-medewerkers en nieuwsgierigen naar het terrein te trekken. Het Hembrug Museum organiseert evenementen naast de door het RVB georganiseerde activiteiten, om belangstelling te creëren onder de bewoners van Zaanstad, Amsterdam en de Metropoolregio. De activiteiten versterken elkaar.

Stichting
Op 1 november 2013 wordt de stichting Hembrug Museum opgericht. De missie van de stichting is om het verhaal van HEMbrug als totaal ensemble te vertellen op de locatie waar haar wortels liggen, middels haar bedrijfscollectie bestaande uit foto’s, documenten, gereedschappen, machines en andere objecten, het geven van rondleidingen en het ontwikkelen van kleinschalige culturele activiteiten. Peter de Vries beoogt met deze nieuwe projectorganisatie de collectie en daarmee de geschiedenis van het bedrijf, dat ooit de grootste werkgever in de Zaanstreek was, op locatie te behouden en het verhaal op professionele en eigentijdse wijze te vertellen.

Peter de Vries

Peter de Vries

‘Dankzij de medewerking van oud-collega’s, vrienden en giften van derden, ben ik in staat geweest een behoorlijke collectie en een website te realiseren waardoor bezoekers een goed beeld kunnen krijgen van dit unieke bedrijf.’