Ons team

ORGANISATIE HEMBRUG MUSEUM 2017

Dagelijkse leiding Peter de Vries, Yvonne de Vries
Strategische communicatie PR Lean van ´t Hooft
Personeelszaken, coördinatie onderwijs en educatie en lezingen Lean van ´t Hooft i.s.m. Yvonne de Vries (vacatures)
Financiële administratie Henriette Kroonenberg
Vormgeving, webdesign en beheer Laura van Dijk,
Marketing en uitvoering arrangementen Josefien Hofstede
Sociale media, online marketing Anneke van der Wijk
Secretariaat: Jan Molenaar
Collectiebeheer, inventarisatie en archivering Coördinatie Hester Wandel, Foske Rozeboom, Daphne Stechweij, stagiaire (Zaans Museum)
Peter de Vries, Joop Kroonenberg, Bert Niesen, Jan Molenaar, Anneke van der Wijk, Han van Lokhorst
Oral History Project contactpersoon Lean van ’t Hooft, Karen Tessel (Zaans Museum)
Nieuwe locatie Hembrug Museum, projectleider Heske Dam (Zaans Museum)

GIDSEN 

Terreinrondleidingen Bedrijfsgeschiedenis Peter de Vries, Cor Heuft, Cees van Nugteren, Simon Daas, Jan Pook, Pete Britt, Atse Kroes, Piet de Ridder, Yvonne de Vries
Terreinrondleidingen met accent op militaire enclave Dolf Fransen, Paul Steenbakker
Schietbanen en schuilkelders Jan Pook, Paul Steenbakker
Architectuurrondleidingen, Marjolein de Boer, Yvonne de Vries
Collectierondleiding Gidsen Daniel Christiani, Paul Steenbakker, Jan Pook, Ger Buijs, Joop Makx, Jan Fraaij, Cees van Nugteren, Cees Nooy, Piet de Ridder
Assistentie bij terreinrondleidingen, hand- en spandiensten Hans v/d Molen, Peter Raasveld, Han van Lokhorst, Jan Molenaar, Carl Schilp
Foto-expedities vakfotograaf Ge Dubbelman, Anneke van der Wijk, Cor Heuft en Ger Buijs

Voorzitter bestuur Rob Monen,
Secretaris Lean van ‘t Hooft
Penningmeester Henriette Kroonenberg
Algemeen bestuurslid en notulist Marjolein de Boer
Algemeen bestuurslid Peter de Vries

Museaal advies Peter Saal, Han Meeter